Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost elaborată în vederea furnizării de informații detaliate persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în calitate de operator de către  societatea GENERIC AUDIOVIZUAL SRL, cu sediul în str. Plantelor. Nr. 48, sector 2, București, ( denumita în continurare „Societatea” sau  sau „Cinepub”)  în contextual operării siteului www.cinepub.ro, prin intermediul serviciului de email al Societatii sau alte contacte offline sau în contextul unor evenimente organizate de sau cu implicarea Societății.

Păstrarea securității și confidențialitatea datelor personale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, am procedat la implementarea tuturor cerințelor prevăzute de către legislația privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor (Regulamentul 2016/679), orice colectare sau prelucrarea de date cu caracter personal  realizându-se  numai cu respectarea următoarelor condițiilor expuse în cele ce urmează:

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării

Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a asigura prestraea serviciilor și a  vă furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile oferite de noi  și cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Datele personale vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. Încheierea, menținerea și executarea relației contractuale cu partenerii de afaceri
 2. Îndeplinirea oricăror obligații legale care revin Societății
 3. Gestiunea economico-financiară
 4. Reclamă și  marketing,  inclusiv pentru trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice despre evenimentele desfasurate și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente concursurilor publicitare
 5. Îmbunătățirea funcționării Siteului, inclusiv evaluarea nivelului de servicii furnizate, monitorizarea traficului și popularitatea diferitelor  servicii;
 6. Gestiunea de reclamații, sesizări și cereriformulate de persoana vizată;
 7. scopuri statistice

Datele personale pe care le prelucrăm  includ:

 1. date de contact: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, număr de fax, adresa postala
 2. date tehnice (inclusiv adresa IP ), cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru (ora si data accesarii siteului de adresa de IP) sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic;
 3. orice date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunilor cu noi în mod direct sau prin intermediul emailului contact@cinepub.ro

Datele personale vor fi prelucrate în baza unului din următoarele temeiuri:

 1. Consimtamantul persoanei vizate;
 2. încheierea sau executarea unui contract;
 3. îndeplinirea unei obligații legale;
 4. îndeplinirea intereselor legitime urmarite de Societate corelativ scopurilor menționate anterior.

Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar la moamnetul interacțiunii direct cu dvs. sau prin intermediul website-ului nostru fie cu ocazia înregistrării la newsletter fie atunci când ne contactați prin e-mail.
Colectăm involuntar și alte date personale (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site. Aceste informații sunt colectate într-o manieră care nu permite identificarea dvs. personală în mod direct. Adresele IP ale utlizatorului sunt șterse sau anonimizate de îndată ce au fost utilizate. În cazul anonimizării, adresa IP este modificată astfel încât datele/informațiile personale sau circumstanțele de fapt să nu poată fi atribuite unei persoane fizice identificate sau idnetificabile sau să poată fi atribuite însă doar printr-o risipă nerezonabilă de timp, costuri și forță de muncă. Pentru mai multe informații privind folosirea cookie-urilor în contextual utilizării Site-ului (inclusiv cum să le dezactivați) vă rugăm să citiți informațiile despre Cookies(link).

Durata de stocare a datelor personale

Ca principiu, Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client sau reprezentant al unui partener comercial, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Societății. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă ați optat să primiți comunicări aferente serviciului Newsletter vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 3 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise.

Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de serviciul de Newsletter și vă retrageți consimțământul,  vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

Datele personale colectate exclusiv prin intermediul adresei de email contact@cinepub.ro, vor fi folosite numai pana la soluționarea problemei comunicate, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Ne angajăm să folosim datele personale colectate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu le facem publice, să le vindem, închiriem, licențiem, transferăm, etc. vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către angajații proprii în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamantul intern și numai pentru scopul în care au fost comunicate, de către persoanele împuternicite (de exemplu furnizori de solutii IT necesare administrarii afacerilor, furnizori de solutii de management al contactelor sau organizatori de evenimente) dar numai după încheierea de contracte prin care aceștia își asuma respectarea obligației de confidențialitate acestora și  furnizează dovezi concrete privind asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor personale. Excepție de la regula menționtă anterior o constituie situația în care transferul/accesarea/vizualizarea datelor  este solicitată de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

Pe site-ul nostru puteți găsi link-uri externe cum ar fi link-ul către canalul nostru de Youtube. și serviciile unor terțe părți aflate în afara controlului nostru. Daca accesati aceste link-uri sau servicii dezvoltate de terte părți, veți parăsi site-ul nostru. Va rugăm să aveți în vedere faptul că aceste Siteuri pot aplica alte reguli privind protectia datelor personale iar stocarea si utilizarea datelor de către alti operatori ce are loc odata cu utilizarea acestor site-uri corelate poate excede scopului prezentei Politici. Nu răspundem pentru securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor colectate de alte site-uri web sau alte servicii. Trebuie să fiţi precaut şi să examinaţi declaraţiile privind confidenţialitatea aplicabile site-urilor web şi serviciilor terţă parte pe care le utilizaţi

Transferurile de date către țări terțe

Prelucrarea datelor are loc în principal în statele Uniunii Europene. În cazul în care se are în vedere prelucrarea datelor în țări terțe, prelucrarea are loc doar atunci când Comisia Europeană a decis că țara respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 45 al RGPD, sau în baza unor clauze contractuale standard UE.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale
Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

 1. Dreptul de acces la datele personale;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte;
 3. Dreptul de a solicita  stergerea datelor personale;
 4. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale;
 5. Dreptul de a va opune prelucrarii;
 6. Dreptul de a solicita portabilitatea datelor.

 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

– adresa de e-mail: dpo@gav.ro

– telefon: +40 (0)21 – 31 71 356

– sediu: Bucuresti, Strada Plantelor nr 48, sector 2.

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom furniza un răspuns în cel mult o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesand site-ul www.dataprotection.ro sau vă puteți adresa și instanțelor de judecată.

Modificări ale Politicii de prelucrare a datelor personale

Dacă ne decidem să modificăm prezenta Politica, vom publică o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.

Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.

 

Ultima actualizare: februarie 2019

SUSȚINE CINEPUB!
Redirecționează către CINEPUB 3,5% din impozitul pe venit
NEWSLETTER CINEPUB
FORMULAR 230
Dacă îți place de noi, dacă citești ce scriem, dacă privești filmele pe care le arătăm, întinde-ne mîna, prietene! Avem nevoie de ajutor. Mulțumim!
Descarcă formularul 230 completat deja cu datele asociației noastre. Formularul e pentru anul 2023, și presupune redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit aferent anului anterior, pe care deja l-ai plătit statului.
Doresc să mă abonez
DESCARCĂ FORMULARUL 230
DE CE AVEM NEVOIE DE AJUTOR?
SUSȚINE CINEPUB!
DONEAZĂ
Dacă îți place de noi, dacă citești ce scriem, dacă privești filmele pe care le arătăm, întinde-ne mîna, prietene! Avem nevoie de ajutor. Mulțumim!
DONAȚIE LUNARĂ
DONAȚIE SINGULARĂ
10 RON
25 RON
50 RON
250 RON
100 RON